Välkommen till

SD Jönköpings län

SDs politiker i Region Jönköping arbetar för det moderna folkhemmet

Det svenska folkhemmet har byggts av generationer, våra föräldrar och deras föräldrar. Folkhemmet och välfärdsystemen som bas handlar om solidaritet mellan människor. Detta vill vi bevara och skydda! Det är ett unikt samhällskontrakt som inte finns i andra delar av världen.

Genom att alla tar till sig svenska normer, värderingar och gemensamt bidrar till samhällskontraktet får vi en trygg och hållbar välfärd. Det moderna svenska folkhemmet. Principen ”Gör din plikt, kräv din rätt” är en vital del för att vårt välfärdsystem ska kunna finnas kvar.

Befolkningsutvecklingen, med fortsatt hög invandring utmanar vården. Inom Region Jönköpings län arbetar vi för en primärvård med specialistkompetens och minskad administration. Samma vårdavgifter ska gälla för alla. Nyanlända ska exempelvis inte erbjudas fri vård och tandvård.

Bättre samverkan behövs med länets kommuner för att förbättra vården av äldre. Korttidsplatser behövs på sjukhusen.

Flytta pengar från kultur till hälso- och sjukvård

Kulturhuset Spira ska bedriva evenemangsinriktad verksamhet som bär sig självt. Samverkan kan ske med det fria kulturlivet. Vi vill ha Spira i ett region ägt bolag med frihet att disponera lokalerna men med krav på egenfinansiering och årlig avkastning till regionen. Totalt räknar vi med en omfördelning på 30 milj kr/år från kultur till hälso- och sjukvård.

All vårdpersonal ska kunna kommunicera tydligt på svenska

Korrekt information är särskilt viktigt i mötet med patienter, exempelvis äldre. I värsta fall kan språkbrister leda till fel diagnoser och fel medicinering. Det finns problem med dåliga språkkunskaper i vården och Sverigedemokraterna i region Jönköping hoppas få gehör för en förändring inom detta viktiga område. Vi vill ha en språkpolicy där vissa minikrav i tal och skrift ställs vid anställning av vårdpersonal.

Inför PSA screening för alla män över 50 år i Jönköpings län

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år får 1800 män beskedet att deras cancer upptäckts för sent och inte går att bota. Det visar på behovet att intensifiera arbetet mot prostatacancer på samma sätt som man gjort stora satsningar för dem med bröstcancer. Vi vill införa PSA screening där alla män i länet över 50 år får information om för- och nackdelar samt erbjudande att göra ett test.

Minimera onödig dokumentation i vården

En av sjukvårdens största tidslukare är dokumentation och administration. Ibland skrivs saker på flera ställen. I andra fall dokumenteras sådant som inte har något värde. Inspektionen för Vård och Omsorg har slagit fast att otydlig och onödig dokumentation tar tid från patientvården. Tidigare fanns enklare formulär och kraven på dokumentation var mindre. Det sparade mycket tid. I många fall skulle det räcka att markera med kryss i en färdig mall. Det behöver skapas rutiner för att minska onödig dokumentation.

Aktuellt

Valtidning 2022

I slutet av augusti kommer alla hushåll i Jönköpings län få denna tidning hemskickad. Det är en kort sammanfattning av våra förslag i regionvalet. Klicka på bilden för att se hela:

läs mer

Våra kandidater i regionvalet 2022

Det kallas ibland det bortglömda valet. Valet till regionen. Men det är ett mycket viktigt val. Sjukvård, kollektivtrafik och kultur styrs av regionen. I valet 2022 har Sverigedemokraterna kandidater från hela länet. Här är de 8 första i varje valkrets. En del arbetar inom regionen och har erfarenhet från dess verksamheter. Dessutom kommer det finnas […]

läs mer